Την Τετάρτη 29.3.2023 η Διεύθυνση του Σχολείου μας πραγματοποίησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά του σχολείου με θέμα Καρδιαγγειακά νοσήματα

Θα μιλήσει ο κ. Λιανόπουλος, καρδιολόγος στα παιδιά του σχολείου μας.